KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE? 

W związku z tym, że odwiedzasz strony internetowe (www.kancelariagorna.pl lub www.dobrerozstanie.pl) oraz prowadzony przez nas blog, przetwarzamy pewne informacje o Tobie, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z jakiego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twój adres IP. Nie znamy innych Twoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres poczty elektronicznej, chyba że zechcesz nam je zostawić w znajdującym się w zakładce kontakt formularzu kontaktowym, wyślesz do nas wiadomość e-mail lub skontaktujesz się z nami za pomocą portali społecznościowych, z których korzystamy.
Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane osobowe, które są przez nas przetwarzane, były bezpieczne. Dlatego nie przekazujemy ich nieznanym podmiotom. Nie wysyłamy również newsletterów ani wiadomości marketingowych.
Dodatkowo, przetwarzamy również Twoje dane osobowe w sytuacji gdy wchodzisz na związane z naszą Kancelarią na Facebooku fanpage: https://www.facebook.com/Kancelaria-G%C3%B3rna-108467307296006 lub https://www.facebook.com/Dobre-rozstanie-103586057942520.
W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, treść komentarzy albo informacje, które nam przesyłasz przez czat na Facebooku.
Ta polityka prywatności dotyczy tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach naszej strony, bloga oraz profili (fanpage) na Facebooku. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć tego, jak przetwarzamy dane osobowe w związku ze świadczeniem przez nas usług prawnych, zapraszamy Cię tutaj.


KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
• Agnieszka Górna, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, ul. Żwirki i Wigury 17a lok. 2, 87-100 Toruń, NIP 956-207-15-30,
Oznacza to, że decyduję w jaki sposób oraz po co przetwarzane będą dane w ramach tego serwisu – nie wszystko jednak robię samodzielnie i Twoje dane mogą trafić również do innych podmiotów, świadczącą usługi na rzecz Kancelarii– ale tylko w takim zakresie, w jakim im na to pozwalam. Możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@kancelariagorna.pl.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na stronie treści,
b) zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych,
c) kontroli i analizy ruchu na stronie, bogu oraz fanpage na Facebooku,
d) prowadzenia działań marketingowych, w szczególności obejmujących promowanie Kancelarii, promowanie fanpage Kancelarii oraz zachęcanie do polubienia naszych fanpage na portalu społecznościowym Facebook czy LinkedIn,
e) odpowiadania na wiadomości, które kierujesz do nas za pomocą formularza kontaktowego, bloga, czatu na Facebooku lub podanego na stronie adresu e-mail.
Wskazane powyżej czynności stanowią nasz prawnie uzasadniony interes, umożliwiający przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Dodatkowo, jeżeli zamieszczasz na naszym blogu lub fanpage na Facebooku komentarze, przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z napisaniem przez Ciebie takiego komentarza. W takim wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych również jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes jako administratorów danych, polegający na możliwości zamieszczaniu komentarzy oraz komunikowaniu się z zainteresowanymi osobami. Możesz w każdym momencie usunąć taki komentarz – co sprawi, że Twoje dane nie będą już przetwarzane w tym zakresie.


CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ KOMUŚ PRZEKAZANE?
Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, takim jak podmiot, który zajmuje się hostingiem tej strony oraz podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających stronę oraz portalowi społecznościowemu Facebook. Są to następujące organizacje:
• Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
• Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook na moim blogu oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one Twoje dane osobowe w przypadku gdy posiadasz aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie mojego fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
• Microsoft Corporation Inc z siedzibą w stanie Washington, USA oraz Microsoft Ireland Operations Ltd – podmioty te świadczą na naszą rzecz usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej – jeżeli więc skorzystasz z formularza kontaktowego na tej stronie internetowej, wiadomość trafi na serwery zarządzane przez te organizacje. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
• H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań podmiot ten świadczy na naszą rzecz usługi hostingu strony www.kancelariagorna.pl oraz www.dobrerozstanie.pl.

Na naszej stronie internetowej oraz blogu znajdują się również odnośniki do moich profili na portalach społecznościowych takich jak LinkedIn czy Facebook. Samo wejście na stronę internetową lub bloga (za wyjątkiem Facebooka na blogu, zgodnie z tym co napisałam powyżej) nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe – dzieje się tak dopiero gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane będą przechowywane przez okres przez jaki posiadam uzasadniony interes do ich przetwarzania. Jeżeli:
a) korzystasz ze strony internetowej, dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania tej strony intranetowej będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies, wykorzystywane na tej stronie internetowej,
b) Twoje dane zostaną zapisane w związku z tworzeniem statystyk dotyczących wejść na tę stroną internetową, mogą być przechowywane przez okres do 26 miesięcy,
c) Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z posiadaniem przez Ciebie konta na portalu społecznościowym Facebook, będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na tym portalu społecznościowym,
d) Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub podanego adresu e-mail, będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu z nami, oraz do dwóch miesięcy po jego zaprzestaniu,
e) Twoje dane są przetwarzane w związku z zamieszczeniem komentarza na blogu, będą przechowywane tak długo jak długo komentarz będzie widniał na blogu (czyli np. do czasu aż go usuniesz lub zostanie skasowany wraz z zarchiwizowaniem treści z bloga).


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
W związku z tym, że jesteś osobą, której dane przetwarzamy, zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci określone prawa. Pamiętaj, że konkretne uprawnienia będą urzeczywistniały się w konkretnych sytuacjach – nie zawsze będzie więc tak, że w każdym momencie będą przysługiwały Ci wszystkie prawa. Co do zasady masz prawo do:
• żądania dostępu do Twoich danych osobowych – jeżeli zażądasz ode mnie danych o tym jak przetwarzam Twoje dane osobowe i jakie to są dane osobowe, jestem zobowiązany do udzielenia Ci takich informacji,
• żądania sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe i są one błędne masz prawo zażądać ode mnie ich sprostowania,
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych- w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane, masz prawo do zażądania ich usunięcia,
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w niektórych przypadkach możesz zażądać ode mnie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, stosownie do treści przepisu art. 18 RODO,
• żądania przeniesienia Twoich danych osobowych – prawo to przysługuje Ci jeśli zawarłeś/zawarłaś ze mną umowę o świadczenie Tobie pomocy prawnej lub wyraziłeś/wyraziłaś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji masz prawo do zażądania ode mnie swoich danych osobowych, które mi dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przekazać je innemu administratorowi,
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z uwagi na to, że przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (jako administrator danych) masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Taki sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie, wskazujące na Twoją szczególną sytuację, którą uniemożliwia mi przetwarzanie Twoich danych. Nie dotyczy to przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych – jeżeli chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym zakresie, nie wymaga to uzasadnienia.
Dodatkowo, w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


PROFILOWANIE
Podmioty, które otrzymują Twoje dane osobowe w związku z wejściem na tę stronę mogą wykorzystać je do wyświetlania Ci podobnych treści, dopasowanych do tego, czego szukałeś (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które odwiedzasz. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Z naszej strony informujemy Cię, że nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Twoją sytuację.


PLIKI COOKIES
Wchodząc na tę stronę internetową, zostałeś poproszony o akceptację wykorzystania plików Cookies. Pliki Cookies, lub podobne do nich technologie, to małe pliki zapisujące się na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one prawidłowe wyświetlanie tej strony internetowej, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przeze mnie statystyk dotyczących wejść na tę stronę. Dodatkowo, pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Twoich wizyt na stronie lub blogu oraz dokonywane przez Ciebie (w ramach strony lub bloga) wybory. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więdzej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies, zachęcam Cię do odwiedzenia takich stron jak http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.
Pliki Cookies dzielą się na dwie kategorie – cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki masz otwartą moją stronę internetową lub blog w swojej przeglądarce internetowej. Po zamknięciu strony lub bloga cookies sesyjne ulegają usunięciu. Natomiast cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu strony lub bloga, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera.Zawsze możesz jednak usunąć te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Cześć plików cookies to pliki, które są generowane przez tę stronę internetową. Inne natomiast działają w związku z usługami innych podmiotów, z których korzystam (np. Google). Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie tych plików cookies, które nie pochodzą bezpośrednio od strony internetowej, na której się znajdujesz (np. Opera, Chrome).
Z uwagi na to, że na moim blogu znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook, niekiedy pliki cookies mogą także służyć do tego, aby portale takie jak Facebook odnotowały Twoją obecność na mojej stronie internetowej, co ma zachęcić Cię do polubienia mojego fanpage na Facebooku.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz na: kontakt@kancelariagorna.pl